LASH EXTENSIONS & LASH LIFTS

LASH EXTENSIONS

 NATURAL FULL SET                             $120 + tx

NATURAL REFILL (2-3 WEEKS)                 $50 + tx

NATURAL REFILL (4-5 WEEKS)                 $70 + tx

 

HYBRID FULL SET                                $150 + tx

HYBRID REFILL (2-3 WEEKS)                    $65 + tx

HYBRID REFILL (4-5 WEEKS)                    $85 + tx

 

 

VOLUME FULL SET                              $180 + tx

VOLUME REFILL (2-3 WEEKS)                  $80 + tx 

VOLUME REFILL (4-5 WEEKS)                 $100 + tx

SET REMOVAL                                       $30 + tx 

LASH LIFTS

LASH LIFT                                          $90 + tx

WITH TINT                                                                         

LASH LIFT                                          $75 + tx

WITHOUT TINT                                                                

LASH TINT                                         $25 + tx

WITHOUT LIFT                                                                  

BOTTOM LASH TINT                      + $10 + tx